Ferdi Kaza Sigortaları

Ferdi Kaza Sigortası Ailenize Önem Veren Sigorta Uygun Koşullarla Bankamızda Genel Bilgiler Kaza nedeniyle vefat eden sigortalılarının lehtarlarına 10 yıl boyunca gelir garantisi veren poliçedir. Özellikleri Sigortalanın poliçe vadesi içerisinde Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamına giren bir kaza nedeniyle vefatı sonrasında;

Poliçede belirtilen menfaattara 10 yıl boyunca, aylık 1.000 TL, Ayrıca eğitim (ilköğretim, lise ve lisans / açık öğretim dâhil eğitim) görmesi kaydıyla menfaattarın kendisi için veya menfaattarın bakmakla yükümlü olduğu çocuğu için 10 yıl boyunca her eğitim yılı başlangıcında (eylül ayında) yılda bir kez 1.000 TL

Tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Sigortalanın poliçe vadesi içerisinde Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamına giren bir kaza nedeniyle vefatı sonrasında;

Poliçede belirtilen menfaattara defaten 25.000 TL tazminat ödemesi yapılacaktır. Poliçede belirtilen menfaattara 10 yıl boyunca, her ay ayda 1.000 TL tazminat ödemesi yapılacaktır. (maddi ve manevi zararlar teminatı) Ayrıca eğitim (ilköğretim, lise ve üniversite / lisans dönemi) görmesi kaydıyla menfaattarın kendisi için veya menfaattarın bakmakla yükümlü olduğu çocuğu için de 10 yıl boyunca her eğitim yılı başlangıcında (eylül ayında) yılda bir kez 1.000 TL eğitim destek tazminatı ödenecektir.

Bu ödemeler her ayın başında menfaattarın belirteceği banka hesabına gönderilecektir. Her yıl 12. ödemeden sonra aylık ödemeler bir önceki yılın TÜFE oranında arttırılacaktır. TÜFE artışının %10'dan fazla gerçekleşmesi durumunda yıllık artış %10 ile sınırlı tutulacaktır.

Not: Aşağıdaki meslek grupları dışında çalışan 18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımız bu poliçeden yararlanabilir.

Yeraltı ve yerüstü maden işleri, Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı özelliği olan maddelerin imali, depolama ve nakil işleri, Gemi yapım, yüksek gerilim hattı, köprü, baraj ve enerji üretim santrallerinin inşası ve bakım / onarım işleri.

Batı Sigorta