Havacılık Sigortaları

Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş Veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herhangi bir noktaya iniş yapan veya herhangi bir noktadan kalkış yapan Türk Sivil Hava Aracı Siciline katıyla hava araçları ile yabancı sivil hava araçlarının işletenleri tarafından, yolcuya yapılması gereken sigorta konusundaki kriterler ve oranlar belirlendi.

Yönetmeliğe göre hava aracı işletmesi, yolcunun ölümü, veya herhangi bir bedensel zarara uğramasına neden olan ve hava aracında, iniş veya biniş esnasında meydana gelen kaza ile bagaj, yük veya postanın taşıma esnasında kaybı veya zarara uğramasından sorumlu tutulacak. Hava aracı işletmesi, araçta bulunduğu süre içinde veya iniş biniş esnasında meydana gelen bir kaza sonucunda yolcunun uğrayacağı zararı teminat altına alacak mesuliyet sigortası yaptırmak zorunda olacak. Aynı şekilde yolcunun bagaj, yük ve postası da sigorta kapsamında olacak. Yolcular ve bagajları, savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri nedeniyle doğabilecek zararlara karşı da sigortalanacak.

Yönetmelik, 1944 tarihli Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nde tanımlanan devlet uçaklarıyla, orman yangınları ve zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçlarını sigorta kapsamı dışında bıraktı. Uluslararası sınırlar ihlal edilmemek kaydıyla uçuş eğitimi vermek amacıyla Türkiye içinde gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan balon, planör ve çok hafif hava araçlarına ise savaş ve terör risklerine karşı sigorta zorunluluğu uygulanmayacak.

Hava alanı işleten kişi ve kuruluşlar, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlardan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlardan sorumludurlar. Havacılık sigortaları bu kişi ve kuruluşların çeşitli faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve üçüncü kişilerin göreceği bedensel veya maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Batı Sigorta