Mühendislik Sigortaları

Mühendislik sigortaları geniş bir çerçevede Makine kırılmalarını, Elektronik Cihazlar, İnşaat Sigortası ve Montaj Sigortasını kapsar. Öncelikle üretici firmalarda aniden meydana gelen arızalar, beklenmeyen mali zararlara neden olabilmektedir. İnşaat sektöründe bu durum daha da vahim olabiliyor; Montaj veya inşaat sırasındayaşanabilecek doğal veya çeşitli afetler/hasarlar projenin başlangıç noktasına dönmesini ve bunun yanında enkazın kaldırılması da düşünüldüğünde büyük kâr kayıplarına sebebiyet vermektedir. Kapsamlı ve doğru bir analiz sonucunda risklerin tayin edilmesi durumunda, yapılacak sigorta tasarruf etmenizde büyük rol oynayabilmektedir.

Teknolojinin hızla geliştiği ve gelişmeye devam ettiği günümüzde elektronik cihazlar olmadan hiçbir firma ayakta kalamaz. Peki siz iş yerinizin can damarı olan bu cihazları güvence altına almak istemez misiniz? İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Batı Sigorta